Våre Tjenester

Vei, vann og avløp

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens vegvesen.

Blant våre tjenester finnes arbeid innen:

Infrastruktur til boligfelt
Sanering av V/A-anlegg
Arbeid for kommunale V/A-etater
Reparasjon og vedlikehold av eksisterende V/A-anlegg

Fjellsikring og sprengning

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

Med moderne metoder og utstyr utfører vi sikring knyttet til:

Veiskjæringer
Skjæringer i umiddelbar nærhet til boliger
Tunneler
Jernbanetraséer
Rassikring

Betongkonstruksjon

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

Vi utfører betongarbeider knyttet til:

Tomtearbeid
Forstøtningsmurer
Spesielle konstruksjoner i forbindelse med V/A-anlegg

Miljø

Miljøkartlegging, miljøsanering og analyser av forurensede masser. 

Grunnarbeider og opparbeidelse av tomter

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere.

Vi utfører grunnarbeider knyttet til:

Opparbeidelse og/eller utbygging av tomter for eksterne utbyggere
Opparbeidelse av tomter for egen utbygging
Solding av jord og opparbeidelse av grøntareal

Vi holder også mottak av rene masser til egen tipp. Dette administreres gjennom vårt tilknyttede selskap Jordtippen AS.

Grunnarbeider og opparbeidelse av tomter

Hylland AS har to knuseverk og to sikteverk.   

Asfaltknusing
Betongknusing
Steinknusing