HMS, Kvalitet og Ytre Miljø

Hylland AS ble ISO 9001 og 14001 sertifisert 19.03.2020. Disse sertifikatene viser at vårt kvalitetssystem og miljøstyringssystem er i samsvar med topp internasjonale standarder.

Vi leverer arbeid av høy kvalitet, med sterkt fokus på ytre miljø fra start til slutt. Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Deres fagkunnskap og lange erfaring gir solide resultat. Det er vår visjon at Hylland AS skal være en ledende aktør i bygg- og anleggsbransjen innenfor kvalitet og ivaretakelse av ytre miljø.

Hylland AS skal levere tjenester innenfor våre kjerneområder som omfatter vei, vann og avløp, fjellsprenging og sikring, betongkonstruksjon, knusing, miljø og grunnarbeid. Levering av tjenestene gjøres i nært samarbeid med kundens ønsker og øvrige interessenters forventninger. Vårt omdømme skal kjennetegnes av gode fagkunnskaper og løsninger av topp kvalitet. Vi følger lovverket, og ivaretar krav og forventninger ved at alle våre ansatte er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom systematisk og målrettet arbeid skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen. Dette skal vi oppnå blant annet gjennom å kontrollere risiko som kan være forbundet med vår virksomhet.

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyde med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom:

– God planlegging

– Være løsningsorientert

– Å gjøre jobben riktig første gang

– Å ha motiverte og dyktige medarbeidere

HMS-Politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet. Det er vår visjon å ha null personskader.

Dette oppnår vi gjennom:

– Å ha fokus på sikkerhet og ryddighet.

– Å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.

– Godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.

– Å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.

Miljøpolitikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i, og gjøre minst mulig skade på naturen. Det er vår visjon at Hylland AS skal være en ledende aktør i bygg- og anleggsbransjen innenfor ivaretakelse av ytre miljø.

Dette oppnår vi gjennom:

– å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.

– drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.

– å tenke miljø som en naturlig og integrert del av Hylland AS.

– å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver for å drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.

– involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere

– være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

Våre viktigste leverandører skal bidra til å styrke denne profilen og vi vil stille krav til våre samarbeidspartnere.

Etiske retningslinjer

MEF representerer anleggs, miljø-, og maskinentreprenører i Norge.

Hylland AS er MEF medlem, og arbeider for:

– Vi etterstreber å være seriøse, produktive og skal levere kvalitet

– Vi arbeider for balanserte kontraktsvilkår i hele verdikjeden

– Vi etterlever gjeldende regelverk og aksepterer ikke arbeidslivskriminalitet

– Vi jobber mot UN sine mål om å redusere avfall gjennom resirkulering og gjennvinning

– Vi bygger landet og tar samfunnsansvar

MEFs medlemmer er gode og ettertraktet arbeidsgivere

– Vi setter den ansattes sikkerhet i hverdagen høyest

– Vi etterlever reglene om Helse, Miljø og Sikkerhet

– Vi arbeider for at arbeidstakerne skal ha fast jobb og arbeider for mest mulig fagutdannet arbeidskraft

– Vi bidrar og etterstreber utdanning og kompetanseheving hos de ansatte

MEFs medlemmer arbeider for et sunt marked og konkurranse

– Vi aksepterer ikke ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling

– MEFs medlemmer mottar ikke påskjønnelser som kan trekke integriteten i tvil

– Vi følger gjeldende konkurranseregler når man skal tilegne seg oppdrag

– Vi omtaler kollegaer og konkurrenter med respekt

– Vi arbeider for en sunt marked og rettferdig og fri konkurranse

– MEFs medlemmer rekrutterer ikke nye medarbeidere ved aktivt å hente dem fra andre medlemsbedrifter