Smøråsvegen VA

Framføring av ca 300 meter vann- og avløpsledning i kommunal vei, hvorav 100 meter er borehull. Arbeidet innbefatter også samtilkobling av private avstikk. Arbeidet utføres på oppdrag fra Bergen kommune, VA-etaten.