OHARA Utslippsledning

Ny utslippsledning fra pumpestasjon i Osøyro, samt oppgradering av plass ved pumpestasjon og laget en ny bocciabane. Arbeidene har vi utført for Os kommune.