Ny fotballbane på Rautjern

Det ble planert og lagt ut nytt gressdekke på Rautjern fotballbane. Det ble også etablert granittkant rundt banen med tredekke for benker og gjerde rundt hele anlegget. Overvannssystemet ble også oppgradert.