Lysløypen på Fløyen

Vi har utvidet lysløypen på Fløyen og lagt ny grus enkelte steder. Det er også skiftet stikkrenne.