Kong Oscars Gate

Hele gaten ble opprustet fra Bryggesporden fram til Nygaten krysset. Domkirkeplassen fikk også en oppgradering opp til Lille Øvregaten.