Haugsvær

Her har vi gjort sluttarbeider og opprydningsarbeider utenfor BKK sin transformatorstasjon. Vi har fjernet den midlertidige avkjørselen fra E39 og den midlertidige veien inn til anleggsområdet, samt fjernet det midlertidige deponiet. Vi har også laget nytt permanent deponi, opparbeidet industriområdet, erosjonssikret elveløpet ved Haugsvær auto og bygget ny traktorvei. Totalt er det flyttet på ca. 52.000 m3 masser i dette prosjektet