Fusavika Slamavskiller

Arbeid i Fusavika for Bjørnafjorden kommune:

– Etablering av permanent anleggsvei og gangsti
– Sprenging av byggegrop for ny slamavskiller
– Levering av ny slamavskiller i GUP
– Graving av grøfter til/fra ny slamavskiller
– Tilkobling av ny PE-ledning for spillvann til eksisterende PVC-ledning
– Nye spillvannskummer
– Etablering av utslippsledning ut i sjø
– Grøfter/grunnarbeider i forbindelse med nye ledninger
– Betongarbeider for fundament og avlastningsplate pumpestasjon