Bildøybakken, Sotrasambandet

– Oppgraving kabelgrøfter, skjøtegroper, stikkrenner og etablering av trekkekummer.
– 1050 meter med grøft i eksisterende vei for støping av OPI-Kanal til ny høyspentrase.
– 15000 meter med trekkerør totalt.
– Høyspent som i dag går i luftspenn over Bildøy skal legges i bakken for å gi plass til nytt Sotrasamband.