VA Mobergshaugane

Prosjektet omfatter etablering av nytt VA-Anlegg i Kolabakkane, Midtskogvegen og langs Mobergsbakken for Bjørnafjorden kommune.

Totalt skal det graves ca 400 meter grøft for blant annet:
– Ny 180 mm vannledning med kummer
– Ny 200 mm PP spillvannsledning med kummer
– Nytt anlegg for håndtering av overvann
– Borehull for avløp og overvann
– Reetablering av veg
– Reetablering/ sikring av mur