Utviding vei Hagabakkane

Utvidelse og utbedring av ca 600 meter vei i Hagabakkane i Samnanger.

Arbeidet omfattet blant annet:
– Sikring av fjellskjæring
– Boring og sprenging
– Masseutskiftning av eksisterende vei
– Etablering av natursteinsmur
– Etablering av veilys
– 270 meter kantstøp