Hagaviksbakken-Strønevegen Os

i Hagaviksbakken og Strøneveien ble det gravd korte grøfter og groper for kommer for å kracke nye rør i samme trase hvor det var gamle spillvannsrør. Det ble også lagt ny asfalt i Hagaviksbakken og asfaltert i Strøneveien.