FV 5306 Flytting av busstopp, Toppe

TS-tiltak ved Mjølkeråen skole. Vestland fylkeskommune som var byggherre ville justere busstopp for å sikre skoleveien og bedre sikt til overgangsfelt. Eksisterende materialer ble gjenbrukt på prosjektet, som busskantstein og ledelinjer.