Fagkunnskap gir solide resultater

Hylland AS, pålitelig entreprenør innen vei, vann, miljø og infrastruktur. Vårt omdømme skal kjennetegnes av gode fagkunnskaper og løsninger av topp kvalitet

Kort om oss

Siden 1988 har Hylland AS vært en pålitelig tjenesteleverandør, dedikert til vei, vann, avløp, fjellsprenging, sikring, betongkonstruksjon, knuseverk, miljø og grunnarbeider. Vår styrke ligger i langvarig erfaring og tett samarbeid med kunder. Vi bygger omdømme gjennom fagkunnskap og topp kvalitet. Ansattes dedikasjon og kontinuerlig forbedring sikrer at vi møter og overgår kravene i morgen.

Våre Tjenester

Vei, vann og avløp

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens vegvesen.

Fjellsikring og sprengning

Hylland AS leverer totale fjellsikringtjenester til offentlige instanser, kommuner, fylket, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

Betongkonstruksjon

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

Miljø

Miljøkartlegging, miljøsanering og analyser av forurensede masser. 

Grunnarbeider

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

Knuseverk

Asfaltknusing – Betongknusing – Steinknusing
Hylland AS har to knuseverk og sikteverk. Vi kan bidra med asfaltknusing, betongknusing og steinknusing